top of page

Welkom

Genealogische artikels

Artikels

Artikels zijn uitgewerkte, gedetailleerde en afgewerkte genealogische analyses en levensverhalen met een omkadering en bronverwijzingen. Per artikel is aangegeven in welk jaar het artikel werd gemaakt, de plaats van het gebeuren, het tijdsvak en over hoeveel generaties de genealogie zich uitstrekt. Sommige artikels zijn via andere kanalen reeds gepubliceerd.

Gezin Mortelmans Joannes - Hellemans Victoria.png

2023 (Edegem, 17de - 20ste eeuw, 8 generaties)

Wanneer je door de Edegemse geschiedenis snuistert, dan kom je ongetwijfeld de naam Mortelmans tegen. Meerdere families bevolkten Edegem, boerden op iconische hoevesen vervulden historische functies. Mortelmans is een naam met een geschiedenis. 

01. Huis Hellemans website Edegem.BMP

2023 (Edegem, 17de - 20ste eeuw, 10 generaties)

Voor de meeste Edegemnaars is Huis Hellemans niet onbekend; het voormalige gemeentelijk kunstencentrum aan de Strijdersstraat. Maar wie was de Hellemans die zijn naam gaf aan het gebouw? Een beroemde Edegemnaar? Een dynastie van Edegemnaars? Geschiedenisbepalend voor Edegem, zo blijkt...

Rillaar. Sint-Donatus kapel.png

2022 (Vlaams Brabant, 17de-21ste eeuw, 13 generaties)

Het gebeurt niet zo heel vaak dat één familie in een gemeente, over de eeuwen heen, een zichtbare rol speelt en een onuitwisbaar spoor achterlaat. Dat is wat er gebeurde in Rillaar, waar de dynastie Vrancken eeuwenlang zeer aanwezig was, en nu nog altijd is. 

Rekeningen van de 20ste penning. RAL. Schepengriffies. Rillaar. 74. 2444. Anno 1742-1.png

2022 (Vlaams Brabant, 17de-18de eeuw, 5 generaties)

In dit verhaal wordt je mee gezogen in het alledaagse leven van een gemeenschap in de 17de en 18de eeuw. We volgen enkele generaties van de familie Vrancken waarvan de naamdragende nakomelingen tot op vandaag nog dominant aanwezig zijn in de Rillaarse gemeenschap.

Jan Frans Loos 12#9324_detail.png

2022 (Antwerpen & Vlaams Brabant, 18-19de eeuw, 6 generaties)

De Hoegaardse landbouwersfamilie Loos heeft in Antwerpen een enorme voetafdruk achtergelaten met de uitbreiding van de stad, de Groote Omwalling (nu de ring), de dierentuin, de aanleg van pleinen en straten, maar ook met meerdere beroemde hotels en het diligence-bedrijf 'Van Gend & Loos'.

Sweers_illustratie.png

2022 (Antwerpen, 19de eeuw, 3 generaties)

Joannes Franciscus Sweers was een soldaat die Antwerpen kwam verdedigen. Dat hij later aan de grootste infrastructuurwerken ooit in Antwerpen ging meewerken zal hij nooit gepland hebben. En dat zijn aangenomen naam door vele onwettige kinderen generaties lang zou overleven, evenmin.

Siberdt_illustratie.png

2022 (Antwerpen, 19de - 20ste eeuw, 4 generaties)

Niemand in zijn omgeving kon vermoeden dat Eugène Siberdt zich zou ontwikkelen tot een kunstschilder die zich zou meten met enkele grote schilders van zijn generatie. Of toch wel?

Spinoy_illustratie.png

2021 (Antwerpen, 19de - 20ste eeuw, 3 generaties)
Zwanger zwierf Anna Francisca Spinoy door Antwerpen waar ze opgepakt werd voor landloperij en opgesloten werd in het bedelaarswerkhuis van Hoogstraten. Daar beviel ze van een zoon. Terug in Antwerpen verbleef ze in de vele gangen van het Sint-Andrieskwartier, beviel nog van een dochter en huwde 3 keer. Straatarm verhuisde ze met haar gezinsleden meer dan 30 keer, op zoek naar een betere toekomst. 

Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2021-4  (Antwerpen: Familiekunde Vlaanderen, 2021).

Wapen Crombecq.png

2020 (Antwerpen-Leuven-Gent-Oudenaarde-Krombeke, 9de-21ste eeuw, vele generaties)

Iedereen in België met de achternaam Crombecq stamt af van één familie. Ondanks de vele verschrijvingen betonneerde Louis Crombecq de finale versie in de doopregisters. Komt de naam Crombecq van iemand met een kromme bek? Of is er een andere verklaring?

Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2020-1  (Antwerpen: Familiekunde Vlaanderen, 2020).

Hendrik_illustratie.png

2010 (Gaasbeek, Brussel, Leuven, 12de - 16de eeuw, 12 generaties)
In dit artikel wordt een pad door de 12de, 13de, 14de, 15de en 16de eeuw beschreven dat de Leuvense De Vadders, via de families Grimberghs, Van den Heetvelde, Van Heelbeke verbindt met de heren van Gaasbeek waarvan Godfried van Leuven de stamvader is. Godfried is de jongste zoon van Hendrik I, hertog van Brabant. Hendrik I is een afstammeling van Karel de Grote. 

Leuven stadsbestuurders 12-18.png

2010 (Leuven, 12de - 18de eeuw)

Het alfabetisch register van alle 2970 Leuvense stadsbestuurders met genealogische nota's per bestuurder.

Boek van 369 pagina's in .pdf formaat, 4 Mb.

Leuven stadsbestuurders 16-18.png

2008 (Leuven, 17de - 18de eeuw)
Het alfabetisch register van alle 838 Leuvense stadsbestuurders met genealogische nota's per bestuurder.

Boek van 266 pagina's in .pdf formaat, 20 Mb.

Vital Moreels.jpeg

2007 (Tiegem, Kerkhove, Elsegem, Eindries, Gijselbrechtegem, Kaster, Berchem, 15de - 20ste eeuw, 15 generaties)
Met aandacht voor 3 Tiegemse geslachten en hun mogelijke voorouders in de omringende parochies.

Van Dieve.png

2007 (Leuven, 14de - 17de eeuw, 10 generaties)
De ontsluiting van een manuscript van Jean-Baptiste Houwaert met informatie over de voorouders van de Leuvense Van Dieves, een familie van universitairen, stadssecretarissen en vorstelijke ambtenaren waaronder Franco van Dieve, burgemeester van Leuven in 1457, Gregorius van Dieve, oprichter van het College van Dieve te Leuven en Petrus ‘Divaeus’ van Dieve, geschiedschrijver en humanist.

Van der Mueren.png

2007 (Noord-West Brabant, 16de - 20ste eeuw, 10 generaties)
Een beschrijving van de ontwikkeling van dit Noord-Brabantse geslacht met aandacht voor niet gekoppelde kleinere Van der Mueren dynastiën in Antwerpen, Herent en Erps-Kwerps.

Henricus Herthals.jpeg

2007 (Leuven, 14de - 18de eeuw, 12 generaties)
Een uitdieping van invloedrijk Leuvens geslacht dat in de 18de eeuw plots geen naamdragende afstammelingen meer heeft.

Quinten Massys.png

2006 (Leuven, Grobbendonk, Antwerpen, 14de - 15de eeuw, 7 generaties)
Met een genealogiefragment uit de 14de en 15de eeuw van de kunstenaarsfamilies Massys, Beyaert en Vandenborne.

Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2007-4 (Antwerpen: Familiekunde Vlaanderen, 2007).

Goethals.png

2006 (Leuven, 16de - 18de eeuw, 9 generaties)
Inspiratiebron voor genealogen met Leuvense voorouders in de volgende families: Cansmans, Claes, De Bruyn, De Vleeschauwer, Hannaert, Leunckens, ’t Santels, Vander Buecken, Vanderhaert, Vanderveken, Vranckx, Waegemans en Willemaers.

Leunckens.png

2005 (Leuven, 14de - 20ste eeuw, 18 generaties)

De zeer rijke stamboom van de Leunckens-familie waarvan alle nog levende afstammelingen zich verzameld hebben voor het stadhuis van Leuven (foto), de stad waar hun voorouders belangrijke functies hadden.
Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2005-6 en nr. 2006-1  (Antwerpen: Familiekunde Vlaanderen, 2005).

Wapen Crombecq.png

2005 (Leuven, Antwerpen, 17de - 20ste eeuw, 8 generaties)

De Oostvlaming Louis Crombecq was vaandeldrager in het regiment dragonders van baron Mattha en verdedigde Leuven. Waar hij bleef plakken. Alle nog levende Crombecq's in België zijn afstammelingen.
Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2005-3 (Antwerpen: Familiekunde Vlaanderen, 2005).

Stamboomonderzoeken & gezinsrecontructies

Stamboomonderzoeken en gezinsreconstructies

Een veel voorkomend stamboomonderzoek beschrijft verschillende generaties vertrekkend van de oudst gekende voorouder. Dikwijls volgt men dan de generaties met dezelfde achternaam. Zo ook voor een reeks genealogiëen hieronder vermeld.

De genealogische analyse is gebeurd op basis van 1 of meerdere bronnen maar op sommige plaatsen werden veronderstellingen gemaakt die nog bijkomend bewijsmateriaal vereisen en dus voor tegenspraak ontvankelijk zijn. 

Voor een aantal Leuvense families werden ook gezinsreconstructies opgesteld op basis van een analyse van de parochieregisters.

10 generaties Vrancken.png
bottom of page